,

Viktig å sikre større lokale enheter

Om kommunesammenslåing og verdiskaping (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.05.19)

Otto Bjelland kommenterer et innlegg fra Seniortanken som støtter kommunesammenslåing og konkluderer med: «Hvis Soland og Kolbeinstveit ønsker å spille en positiv rolle, kan de bruke sin økonomiske ekspertise til å komme med forslag til hvordan vi skal skape en grønn likevektsøkonomi som tjener folket og naturen».
Selvsagt ønsker vi å bidra til å skape en likevekstøkonomi som tjener folket og naturen.
Så langt er to hovedformer for økonomiske systemer velkjente, det privat-kapitalistiske og det kommunistiske. Det kommunistiske falt for eget grep. Om det privatkapitalistiske systemet kan trolig sies det samme som Winston Churchill sa om demokratiet.: «Det er en dårlig styreform, men den beste vi kjenner».
I Norge har vi innenfor demokratiets rammer søkt å bruke staten til å gripe styrende inn i det økonomiske systemet slik at det gir de resultater som folket i demokratiske valg prioriterer.
Problemet oppstår når en ønsker å oppnå innbyrdes uforenlige mål. Vi har høyere andel av offentlige ansatte enn noe annet OECD-land. Fra folketrygden ble innført har levealderen gått opp 7 år, og pensjonsalderen er gått vesentlig ned.
Det gir til sammen langt flere år da vi mottar pensjon.
Uten endringer vil den nødvendige skatte- og avgiftssatser gå sterkt opp.
Det er det neppe politisk vilje til å gjennomføre. Uten endringer kan vi få privat velstand og offentlig fattigdom.
Blant annet utdanningssamfunnet fører til at langt flere søker til storbyer for å få relevant arbeid – i form av høyverdig og meningsskapende aktivitet. Å ha politiske styringsorganer utenom hovedstaden som kan ha reell innflytelse, er den viktigste grunnen til at vi mener kommunesammenslåing best tjener lokale interesser.

Seniortanken

Njål Kolbeinstveit
Åsleik Rannestad
Jostein Soland

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply