, ,

Villedende informasjon om vindkraft i Norge

Om utbygging av vindkraft i Norge (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.05.19)

Andreas Thon Aasheim og Rune Hersvik forsøker 12. mai å tilbakevise Seniortankens innlegg 6. mai. Men alt de skriver om vindkraft, inklusive figuren, er desinformasjon.

Først en presisering: Vårt utgangspunkt er energibruk og -produksjon innenlands i Norge, og tallenes tale er da at nær 60 prosent av vår energibruk består av fornybar energi.
Når Aasheim og Hersvik skriver at «mindre enn 10 prosent av vår totale energiproduksjon i Norge er grønn/fornybar», så er eksporten av olje og gass medregnet, og det blir villedende i denne sammenheng.

Tallet 2 øre pr. kWh som norske husholdninger betaler i subsidier til fornybar kraft, henter Aasheim og Hersvik fra Statistisk sentralbyrå, men dette er også bevisst villedende informasjon. Våre tall tar utgangspunkt i selvkost fra vindmøller i forhold til markedspris. Selvkost fra vindmøller er 50-55 øre pr. kWh, mens markedspris er 20-25 øre pr. kWh. Dette går ikke i hop med 2 øre, men med 30 øre pr. kWh i subsidier.
Et annet forhold er at selvkost fra våre nedskrevne vannkraftverk er 4,25 øre pr. kWh (f.eks. Sira-Kvina kraftselskap).

Vår vannkraft kan i en viss grad brukes til å forsyne våre naboland med dyr dagkraft, mot å få billig nattkraft i retur. Det er en kvalitet som bare vannkraften har. Denne formen for kraftutveksling er Kvilldal kraftverk allerede bygd for å kunne ta. På Tonstad må de bygge ut et pumpekraftverk for å kunne ta i mot nattkraft og selge dagkraft. Å skusle bort denne reguleringskvaliteten på norsk vindkraft er økonomisk sløseri.

Figuren som er vist, er totalt misvisende for norsk vannkraft, – samt en idyllisering av vindkraften. Det er mulig at figuren har en informasjonsverdi for energiproduksjon i nye kraftverk i folketette områder globalt, men definitivt ikke i Norge.

Det har ingen hensikt å diskutere om vindmøllene har stor eller liten virkning på økosystemet. Vi har overskudd av elektrisitet i Norge, og derfor er hver eneste vindmølle negativ i naturregnskapet.

Drømmen om at vi skal redde våre naboer med vindkraft når de legger ned sine kjernekraftverk, er ytterst blåøyd.

Aasheim og Hersvik har ikke på noe punkt klart å motbevise Seniortankens påstand om at vindkraft er et subsidiesluk uten klimaeffekt.

Seniortanken

Torvald Sande
Kjell Traa

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply