Inkluderer skatt på inntekt, formue og arv

9. april 1940, en skjebnedag i norsk historie som er begynt å falme, spesielt i de unges bevissthet. Likevel fortsetter krigen og den påfølgende okkupasjon å engasjere de eldre generasjoner. Der finnes fremdeles olde- og besteforeldre som ønsker å fortelle, men lytterskaren er mindre. Likevel utgis det fremdeles bøker om denne tid. Og for alvor […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 26.januar 2024. Oljefondet nærmer seg 16.000 milliarder. 1.000 milliarder utgjør 6,25 prosent.En slik hjelp vil ikke redusere det vi kan bruke av penger i Norge nå. Det er få land – om noen – som har tilsvarende muligheter til å hjelpe Ukraina. Solidaritet og fredNorsk velstand i […]

Dette er et innlegg i debatten om bruk av kjernekraft for ny energi i Norge. Innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblads papiravis den 5.mai, i nettutgaven den 8.mai under tittelen “Akademia i Norge ser på kjerne­kraft, men energi­hovedstaden lukker øynene” Det er duket for global kjernefysisk renessanse, basert på ny teknologi som skal gi billigere […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 14.april 2023. ***************************************** Kampen om ressursene kvesser seg til. Å bevilge mer penger ser ikke ut til å være svaret. Sjøl om vi har penger mangler vi fagfolk. For kort tid siden avga «Kvinnehelseutvalget», ledet av professor Chstrine Meyer, sin tilråding med følgende konklusjon: Det må bevilges […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 15.mars 2023. Det ble ikke diskutert inngående i Seniortanken, og er derfor kun signert av forfatteren (Jostein Soland). Mímir Kristjánsson skrev den 10. mars i Aftenbladet om det kommende «Vestlandsopprøret» i Ålesund 20. ds: Steinrike lakseoppdrettere krever kutt i formuesskatten. Slik blir «Vestlandsopprøret» en håndsrekning til de […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger >aftenblad den 22.februar 2023 under tittelen  “Den grønne forbannelsen” Denne ytringen er ikke et angrep på det vitenskapelige grunnlaget for et «grønt skifte.
Kritikken er rettet mot måten kunnskapsbasert viten om jordens klima blir omsatt til politiske agendaer, i stor grad påvirket av radikale miljøvernere, lobbyister og kapitalinteresser knyttet til […]

Om den militære situasjonen i Europa, og søknadene fra Sverige og Finland om medlemskap i NATO. Publisert i Stavanger Aftenblad den 24.januar 2023. Spørsmålet om Svensk og finsk medlemskap i NATO er fremdeles uløst snart et år etter at Russland angrep Ukraina. Tyrkias godkjennelse mangler. Ungarns statsminister Viktor Orban sier at Ungarns godkjennelse kommer tidlig […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 30.desember 2022, under tittelen “Ukraina krev varme hjarte og kalde hovud”. ************ Ukraina: Våre varme hjarte og kalde hovud  Det som har gjort sterkast inntrykk i året som går ut, er at det har blitt krig i Europa.  Korleis dette kunne skje,  gir grunn til ettertanke. USA […]

Dette innlegget vart publisert i Stavanger Afenblad (nettsida) den 3.oktober 2022, med tittelen “Regjeringas grunnrentebegrep er naudsynt for å kjøla ned økonomien”. Regjeringa har varsla at det den vil  foreslå auka skatt bl a på energiselskap som Lyse. Eigarkommunane har alt sett for seg uka aksjeutbytte som dermed kjem i fare. Stavanger har nemnt milliard […]

Innlegg om Norges politiske situasjon i forhold til NATO og EU. Publisert i Stavanger Aftenblad den 18.august 2022 under tittelen «Norge og Norden bør utrede et nordisk forsvarsfellesskap». Gigantiske utfordringer Den foreløpige godkjennelsen i NATO av Finland og Sverige som fullverdige medlemmer av alliansen, var gode nyheter. Vi vet at gigantiske utfordringer står i kø […]