Seniortanken ønsker sine lesere et godt nytt år. I løpet av 2017 har vi publisert 31 artikler på vår nettside, om forskjellige tema. De fleste er også publisert i Stavanger Aftenblad, Teknisk Ukeblad eller Rogalands Avis. Vi håper artiklene har bidratt til økt kunnskap og forståelse – og debatt. Vi fortsetter i 2018, og håper […]

Om nye metoder for utnytting av matjorda, og nødvendigheten av å kunne bevare og vedlikeholde den. Innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 22.12.2017 under tittelen “Matjorda gir utrolige ytelser hvis man produserer på dens premisser”. Innledning Været blir våtere og villere. Målingene og erfaringene fra 2017 bekrefter en tendens vi har sett gjennom flere år. […]

Kommentar til resultatet av prosessen med å slå sammen norske kommuner i 2016/2017. Innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 21.november 2017. Innledning Regjeringens arbeid med kommunesammenslåinger ble ikke så vellykket som man kunne håpet på. For første gang ble det imidlertid over hele landet gjennomført seriøse diskusjoner. Til slutt kom folks følelser til å […]

Kommentarer til rapport om verdens fremtidige energisituasjon, utarbeidet av DNV GL. Innlegget ble publisert i Teknisk Ukeblad 17.november 2017 under tittelen “Urealistisk å planlegge for en fremtid uten renessanse for kjernekraft eller gass“. DNV GL (Det norske Veritas), har i en nylig publisert studie, Energy Transition Outlook 2017, lagt fram sitt syn på energiutviklingen i […]

Kommentarer til Regjeringens perspektivmelding som ble gitt ut tidligere i 2017. Innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 16.november under tittelen “Oljepengebruken må være bærekraftig“. Regjeringens perspektivmelding dokumenterer – at om ikke nødvendige tiltak settes i verk – vil vi om få år komme opp i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Dersom alternativet blir å finansiere dette ved […]

Kommentarer til Statoils strategi og satsing på vindkraft til havs. Publisert i Teknisk Ukeblad i oktober 2017. Statoil er i dagens utgave ensidig avhengig av råoljepris og dollarkurs, i motsetning til flere av sine konkurrenter som også henter utbytte lenger nedover i verdikjeden for olje og gass. For å få flere bein å stå på, […]

Kommentar til artikkel i Aftenposten 10.oktober 2017 om Statoil og fornybar energi, der konsernsjef Eldar Sætre ble intervjuet. Kommentaren ble publisert på debattsidene i Stavanger Aftenblad den 16.oktober under tittelen “En fallitterklæring om Statoil kun forsker på vind- og solkraft”. Statoil i vinden I Aftenposten tirsdag 10.oktober har Statoil fått en omtale over fem sider, […]

Om energiproduksjon og energipolitikk i Norge. Publisert i Stavanger Aftenblad 5.oktober 2017 under overskriften “Mister vi kontrollen over energisektoren?”. Også publisert i avisen Vesterålen den 9.januar 2018. I Norge er vi foreløpig forskånet fra de problemene med el.forsyningen som særlig Danmark og Tyskland opplever. Sol og vind kan ikke levere elektrisitet til markedets behov. Subsidiering […]

Om den spente situasjonen som har oppstått etter at Nord-Korea har utviklet egne atombomber og raketter. Artikkelen ble publisert i Stavanger Aftenblad lørdag 23.september under tittelen “Konflikten må ikke ende i en krig”. Tiden er inne til å ta inn over seg at Nord-Korea er en atommakt Gjør man det, blir andre enn militære løsninger […]

Kommentarer til valgresultatet for Ap i 2017. Publisert i Stavanger Aftenblad 19.september 2017 Ved siste årsskifte låg Arbeidarpartiet like under 36 prosent på meiningsmålingane. Partiet har dermed i løpet av 8 månader tapt kring 8 prosent – nokolunde tilsvarande den samla oppslutninga til Kristeleg Folkeparti og Venstre ved valet. Kva er det som kan utløysa […]