Nødhjelp på avveie

Om bruk av midler i Kirkens Nødhjelp, innsamlet for hjelpearbeid, til politisk formål. Publisert i Stavanger Aftenblad 16.august 2017.

I en fersk rapport, utarbeidet av den amerikanske miljøorganisasjonen Oil Change International, med finansiell støtte fra Kirkens Nødhjelp, Greenpeace, Naturvernforbundet, Natur og ungdom og WWF (World Wildlife Fund), er budskapet at Norge skal vise vei, ved å gå inn for for stans i utdeling av nye letelisener og en styrt avvikling av dagens olje -og gassvirksomhet.
Ifølge rapporten er Norge verdens syvende største eksportør av CO2 utslipp, i form av olje og gass som forbrennes i utlandet.

Vårt anliggende er ikke rapporten innhold som sådan, men vi reagerer på at nødhjelpspenger benyttes til å finansiere argumentasjon for nedbygging av Norges største og viktigste næring, som Kirkens Nødhjelp, i likhet med mange andre organisasjoner, har høstet rikelige fra. Det bør heller ikke herske tvil om at denne rapporten er et rent “bestillingsverk” med en klar politisk agenda, som Kirkens Nødhjelp ikke burde ta del i.

Kirkens Nødhjelp er en organisasjon som nyter stor tillit blant folk flest og dette kommer ikke minst til uttrykk gjennom romslige donasjoner og annen giverglede. Denne tilliten vil lett kunne slå sprekker når flere blir klar over at nødhjelpspenger går til alt annet enn humanitær hjelp og dette kan heller ikke samsvare med Kirkens Nødhjelps misjon.

Vi har i tillegg registrert at Kirkens Nødhjelp også bruker penger på annen ren politisk virksomhet, som beskrevet på hjemmesiden under vignetten “Hvilket parti har den beste politikken for verden”.
Her blir de norske politiske partiene gitt karakterer med terningkast, hvor “venstresiden” + Krf, er vinnerne.
Igjen, Kirkens Nødhjelp opptrer ikke uavhengig og “nøytralt”, som en kunne forvente av en organisasjon som gjerne vil ha hele folkets tillit.
Den kursen som Kirkens Nødhjelp har slått inn på, både i forhold til olje -og gassnæringen og rent politisk, vil kunne slå kraftig tilbake i form av reduserte bidrag, fra offentlige så vel som private givere.

Kjell Traa, Torvald Sande, Hjalmar Inge Sunde, Ivar Sætre, Åsleik Rannestad

SENIORTANKEN

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply