Inkluderer kollektivtrafikk, vegtrafikk, luftfart, sjøfart

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 19.mars 2019 under tittelen “Lovlydige bilførere har ingenting å frykte” Aftenbladet skriver på lederplass 15. mars at automatisk gjennomsnittsmåling av fart i Ryfasttunnelene bør droppes. Begrunnelsen er hensynet til personvern og privatlivets fred. En menneskerett å kjøre så fort en vil? Selv om Ryfast-tunnelene blir enveiskjørt og selvsagt hastighetsregulert […]

Om trafikksikkerhet Antall drepte i trafikken på norske veier i dag, tilsvarer omlag det samme som om et innenlands passasjerfly styrtet hvert år og de fleste omkom. Ville vi godtatt det ? Alle dem som markerte dødsulykkene over hele landet 5. januar, godtar det iallfall ikke.  Møteulykker og utforkjøring dominerer  Ulykkesstatistikken viser at rundt 75% […]

Om drosjers muligheter for å konkurrere i delingsøkonomien (Publisert i Stavanger Aftenblad 2015.06) Transport behovet i regionen er stort. Veisystemet er overfylt med privatbiler store deler av døgnet. Samtidig melder Kolumbus om nedgang i passasjerantall og økning i priser. Og det kan til tider observeres drosjer i lange ventekøer. Kollektivtrafikk som skal ivareta reisebehovene, er […]