Inkluderer forsvar

Dette er en kommentar til opprettelsen av to nye kommisjoner, om forsvar og beredskap. Publisert i Stavanger Aftenblad den 12.februar 2022. Innledning Den 17. desember 2021 satte Regjeringen ned en ny forsvarskommisjon som skal vurdere sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Den skal gi innspill til hva […]

Om beredskap, med spesiell referanse til situasjonen under og etter Korona-pandemien. Etter korona-pandemien: lev enklere, søk visdom Beredskap kan planlegges Ja, vi vil få en ny katastrofe, men det er en klassisk feil når beredskap skal planlegges, at neste katastrofe blir «som den siste», men det blir den ikke.  Kan vi lære av denne gjentatte erfaringen? […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 26.november 2019, under tittelen “For lite kunnskap om helseskadelig støy” (se full link til slutt)   Skjult helseskadelig støy fra vindturbiner Hvorfor bryr vi oss om støy? I Stavanger Aftenblad lørdag 16. november er det flere artikler om motstand mot vindkraft. Støy blir framhevet som et særskilt […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 19.mars 2019 under tittelen “Lovlydige bilførere har ingenting å frykte” Aftenbladet skriver på lederplass 15. mars at automatisk gjennomsnittsmåling av fart i Ryfasttunnelene bør droppes. Begrunnelsen er hensynet til personvern og privatlivets fred. En menneskerett å kjøre så fort en vil? Selv om Ryfast-tunnelene blir enveiskjørt og selvsagt hastighetsregulert […]

Er det på tide på nytt å diskutere et nærmere nordisk samarbeid om sikkerhet? Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 28.mars 2018, under tittelen “Er tiden moden for en nordisk forsvarskommisjon“. Mye prat, lite handling Helt siden forhandlingene om et skandinavisk forsvarsforbund i brøt sammen mot slutten av 1940 tallet, har ideen fortsatt […]

Om nye metoder for utnytting av matjorda, og nødvendigheten av å kunne bevare og vedlikeholde den. Innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 22.12.2017 under tittelen “Matjorda gir utrolige ytelser hvis man produserer på dens premisser”. Innledning Været blir våtere og villere. Målingene og erfaringene fra 2017 bekrefter en tendens vi har sett gjennom flere år. […]

Kommentarer til rapport om verdens fremtidige energisituasjon, utarbeidet av DNV GL. Innlegget ble publisert i Teknisk Ukeblad 17.november 2017 under tittelen “Urealistisk å planlegge for en fremtid uten renessanse for kjernekraft eller gass“. DNV GL (Det norske Veritas), har i en nylig publisert studie, Energy Transition Outlook 2017, lagt fram sitt syn på energiutviklingen i […]

Om risiko, helse, miljø og sikkerhet (Publisert i Stavanger Aftenblad 2017.01.30) «Å forstå risiko», er alles ansvar, men den må ha en utvetydig forankring i ledelsen. HMS er ikke bare «noe som noen holder på med», men må kobles opp mot innsikt og medspill på alle plan. byline.tl Torvald Sande END byline.tl På kronikkplass i […]

Om trafikksikkerhet Antall drepte i trafikken på norske veier i dag, tilsvarer omlag det samme som om et innenlands passasjerfly styrtet hvert år og de fleste omkom. Ville vi godtatt det ? Alle dem som markerte dødsulykkene over hele landet 5. januar, godtar det iallfall ikke.  Møteulykker og utforkjøring dominerer  Ulykkesstatistikken viser at rundt 75% […]