9. april 1940, en skjebnedag i norsk historie som er begynt å falme, spesielt i de unges bevissthet. Likevel fortsetter krigen og den påfølgende okkupasjon å engasjere de eldre generasjoner. Der finnes fremdeles olde- og besteforeldre som ønsker å fortelle, men lytterskaren er mindre. Likevel utgis det fremdeles bøker om denne tid. Og for alvor […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 4.desember 2023, under tittelen “Årelang underfinansiering av Forsvaret” https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/y6omgR/aarelang-underfinansiering-av-forsvaret Seniortanken har tidligere berømmet Forsvarskommisjonen, ledet av APs Knut Storberget, for dens avdekking av en bedrøvelig virkelighet. Årelang underfinansiering av Forsvaret har gitt oss et Forsvar som ikke henger skikkelig sammen og har vesentlige mangler.  Forsvarsbudsjettet Alvoret trer […]

Dette er en kommentar til Forsvarskommisjonens rapport som ble fremlagt i mars.Kommentaren ble publisert i Stavanger Aftenblad den 19.mai under tittelen “Forsvarskommisjonen viser rett vei” Forsvarskommisjonen har levert. De forventninger vi hadde til kommisjonen er innfridd. Dagens begredelige situasjon hva angår vår evne til å forsvare oss, er avkledd. De store kutt som tidligere regjeringer […]

Om den militære situasjonen i Europa, og søknadene fra Sverige og Finland om medlemskap i NATO. Publisert i Stavanger Aftenblad den 24.januar 2023. Spørsmålet om Svensk og finsk medlemskap i NATO er fremdeles uløst snart et år etter at Russland angrep Ukraina. Tyrkias godkjennelse mangler. Ungarns statsminister Viktor Orban sier at Ungarns godkjennelse kommer tidlig […]

Dette er en kommentar til opprettelsen av to nye kommisjoner, om forsvar og beredskap. Publisert i Stavanger Aftenblad den 12.februar 2022. Innledning Den 17. desember 2021 satte Regjeringen ned en ny forsvarskommisjon som skal vurdere sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Den skal gi innspill til hva […]

I innlegget nedenfor diskuteres den videre utvikling av det norske Forsvaret, med spesiell vinkling mot et samarbeid i Norden. Det ble publisert i Stavanger Aftenblad den 8.oktober 2020 under tittelen “Norden trenger et tettere samarbeid om Forsvaret” Forsvaret går urolige tider i møte denne høsten. Stortinget skal i oktober behandle forsvarsplanen som ble sendt i […]

Om videreutvikling av det norske forsvaret. Publisert i Stavanger Aftenblad 28.januar 2020, under tittelen “Forsvarssjefens forslag – et skritt i riktig retning” Forsvarssjefen (FSJ) avga sitt fagmilitære råd den 8. oktober 2019. For første gang er han gitt anledning til å planlegge innen en budsjettramme i samsvar med NATOs vedtak om to prosent av BNP […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 9.oktober 2019. Myter og følelser. Neste år kan vi feire at det 75 år siden frigjøringen. Fremdeles vekker ulike sider av okkupasjonshistorien oppmerksomhet og sterke følelser. Fremdeles eksisterer myter som ikke holder vann. Ikke all okkupasjonshistorie er etterrettelig. Selv 60-70 år synes for kort til å fortelle […]

Publisert i Fædrelandsvennen 18.mai 2019. En redusert versjon ble publisert i Stavanger Aftenblad 8.mai 2019 under tittelen “Nato 70 år – i sin mest kritiske periode” ************************************** NATO, verdens mest lengstlevende allianse, verdens mest suksessfylte allianse. Norges viktigste sikkerhetspolitiske anker, nå med 29 medlemsnasjoner. NATO, en suksess Jeg var i sin tid blant de få […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 13.april 2019 under tittelen “Kan ikke kjøpe oss ut av Forsvarets problemer” Dyptgående problemer Vi kan ikke bare kjøpe oss ut av Forsvarets problemer. De vanskeligheter vi dag strir med, har også andre og dyptgående årsaker.  Det dreier seg om hvordan vi planlegger for det forsvar vi skal ha. Siden slutten […]