,

Vi kan ikke bare kjøpe oss ut av Forsvarets problemer

Publisert i Stavanger Aftenblad 13.april 2019 under tittelen “Kan ikke kjøpe oss ut av Forsvarets problemer”

Dyptgående problemer

Vi kan ikke bare kjøpe oss ut av Forsvarets problemer. De vanskeligheter vi dag strir med, har også andre og dyptgående årsaker.  Det dreier seg om hvordan vi planlegger for det forsvar vi skal ha. Siden slutten av 1990-tallet, har dette blitt gjort på sviktende måte. 

Vi har anskaffet topp moderne fregatter til Marinen som delvis har blitt liggende ubrukt, fordi det mangler penger. De er ennå ikke fullt operative. Vi er i ferd med å anskaffe fly og helikoptre som er så dyre at det samme kan skje med vårt flyvåpen. For å gjøre dette, er Hæren i praksis lagt ned. Kan det egentlig tenkes at Norge kun kan forsvares fra sjøen eller luften? Det kan se slik ut. Kystartilleriet er nedlagt, kanskje verre er det at vi omtrent ikke har luftvern. 

Et helhetlig forsvar

Hvordan kunne dette skje? Det var jo ingen som ønsket dette. Vi så imidlertid ikke Forsvaret som en helhet, men tok for oss forsvarsgren etter forsvarsgren og glemte at Hæren, Heimevernet og Cyberforsvaret også er en del av helheten. Ambisjonene med Marinen og Flyvåpnet har i praksis ødelagt for et forsvar i balanse. Den rolle som en forsvarssjef skal ha med å forvalte en helhet, er ikke til stede. Han sitter som rådgiver i departementet uten egen stab. Forsvarsgrenene er flyttet ut og de tidligere generalinspektører er blitt sjefer med en utvidet operativ rolle. Det er gjennomført endringer i organisasjonen hvor materiell, bygg og anlegg og undervisning ligger under egne organisasjoner. 

Operativ evne er styrende

Det vil ikke nytte bare å bevilge penger til Forsvaret uten samtidig å ta tak i disse grunnleggende problemer. Forsvaret må gjenopplive operativ planlegging hvor forsvarsgrenene ses samlet, og hvor operativ evne er styrende for alt det som forsvarssjefen skal styre med. Vi har i det siste hørt nye toner som gleder. Forsvarssjefens tale i Oslo Militære Samfund i januar var uten tåkeprat, rett på problemene. Nå får han også anledning til å legge toprosentmålet til grunn for planleggingen og kanskje på se hvordan vi kan beholde verneplikten som en positiv og integrerende faktor. Det er gode skritt for å begynne å rydde opp i den miserable situasjon vi er kommet i. 

Hjalmar I. Sunde, Egil Harald Grude, Gunnar Berge, Ivar Sætre, Jostein Soland, Kjell Traa, Njål Kolbeinstveit, Torvald Sande

Seniortanken