Mer om gassmyter

Innlegget nedenfor ble sendt til Energi og Miljø, men ikke antatt der.

Redaktøren, Anders Bartnes, skriver som kommentar at «Vi oppfatter denne debatten som lite opplysende for våre lesere».

*********************************

I et innlegg i Energi og Klima 28. mars, harselerer Tore Killingland med vårt innlegg 25. mars, «Seiglivede myter om bruk av gass», men avslører samtidig sine mangelende kunnskaper om energiutnyttelse, blant annet ved å argumentere ut fra flammetemperaturen i en gasskjel.

Det er vanskelig å debattere et krevende emne som termodynamikk med personer uten faglig utdannelse og bakgrunn.
Derfor, i stedet for gjenta hva vi allerede har skrevet, kan det være tid for å hente fram hva en tidligere nestor innenfor faget termodynamikk har uttalt, nemlig den legendariske professor Gustav Lorentzen ved (tidligere) NTH.

Midt på 1980 – tallet var det stor diskusjon i Norge om bruk av gass, herunder gasskraft.
I frustrasjon over mangelen på kunnskaper, blant energibyråkrater, politikere og andre, om hvordan gassen best kunne utnyttes, skrev Lorentzen i 1987 en artikkel i tidsskriftet Ingeniør-Nytt, med den meget talende tittelen, «Bør Stortinget oppheve 2. hovedsetning?».

Basert på innholdet i denne artikkelen holdt Lorentzen et foredrag samme år på en gasskonferanse, under tittelen «Gas Energy – Transport and Distribution».

Et utdrag fra hans manuskript, som omhandler direkte bruk av gass til alminnelig oppvarming, er satt inn i tekstboksen nedenfor. 

Innholdet i dette «historiske» dokumentet er ikke til å misforstå og må i høy grad anses som «autoritativt». Det trenger ingen utfyllende forklaringer og underbygger 100% det som står i vårt innlegg «Seiglivede myter …. «. 

Her er et utdrag fra manuskript til foredrag om «Gas Energy – Transport and Distribution», ved
professor dr. techn. Gustav Lorentzen, 1987:

«…. In traditional fuel heating of buildings, the thermodynamic loss is tremendous.

At an average outdoor temperature 0 ºC and 20 ºC indoors, the total exergy loss in combustion and heat transfer is 93 %. When normal flue gas and distribution losses are taken into account, the average 2. law efficiency is well below 5 per cent.
Contrary to commom belief, conventional fuel heating is by far the least efficient major use of our limited hydrocarbon resources.

Considering that this is the largest area of energy usage, between 1/3 and 1/2 of the world total, something really needs to be done about it.
The use of natural gas for direct house heating is a wasteful practice which should be discontinued. Several alternative possibilities exist…..» 

Lorentzen omtalte i sitt foredrag også det som kalles termodynamisk oppvarming, herunder bruk av  varmepumper. Elektrisk drevne varmepumper er klart å foretrekke, og med dagens teknologi og strøm fra gasskraft, vil brensel-forbruket kunne bli redusert til rundt 1/3-del, sammenliknet med direkte bruk av gass til den samme oppvarmingenVi er også kjent med en annen kommentar til vårt innlegg, skrevet av Dragos Talvescu (energiøkonom).
I dette innlegget, under tittelen «Teori er bra – praksis er best), avslører også Talvescu (i likhet med Killingland), at han mangler skolering i faget termodynamikk.

Det er litt av et tankekors at vi i dag, mer enn 30 år siden Gustav Lorentzen skrev om 2. hovedsetning og gassbruk, fortsatt sliter med mangel på elementær kunnskap og myter, om hvordan gass kan og bør, utnyttes best mulig.
Dette er meget alvorlig, særlig på bakgrunn av at økt energiutnyttelse er blinket ut som kanskje det viktigste tiltaket for å redusere fossile utslipp.

Problemet er blant annet, at det i dag er alt for mange dilettanter, blant konsulenter, ulike «energi-eksperter», osv., som forer politikere, energibyråkrater, media og andre med villedende og feil informasjon, som følge av manglende kunnskap om energi.

SENIORTANKEN
Kjell Traa, Torvald Sunde , Ivar Sætre