Inkluderer religion og livssyn

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 30.desember 2022, under tittelen “Ukraina krev varme hjarte og kalde hovud”. ************ Ukraina: Våre varme hjarte og kalde hovud  Det som har gjort sterkast inntrykk i året som går ut, er at det har blitt krig i Europa.  Korleis dette kunne skje,  gir grunn til ettertanke. USA […]

Om kultur og teknologi. Innlegget er også lagt ut på verdidebatt.no i avisen Vårt Land 13.12.2018. Ansvar og yrkesetikk har alltid vært der, og skadelige avvik har blitt straffet. I løpet av den siste generasjonen har utviklingen gått dramatisk fort, mens moral og kontroll har blitt hengende etter. Samfunnets evne til å kontrollere utviklingen ser […]

Kommentar til debatten om Norge skal tillate eggdonasjon. Publisert på Vårt Lands Verdidebatt.no den 15.mars 2018 FN’s Barnekonvensjon «Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra […]

Om bruk av midler i Kirkens Nødhjelp, innsamlet for hjelpearbeid, til politisk formål. Publisert i Stavanger Aftenblad 16.august 2017. I en fersk rapport, utarbeidet av den amerikanske miljøorganisasjonen Oil Change International, med finansiell støtte fra Kirkens Nødhjelp, Greenpeace, Naturvernforbundet, Natur og ungdom og WWF (World Wildlife Fund), er budskapet at Norge skal vise vei, ved […]

Dette er et svar på et innlegg i SA av Olav Wilhelmsen, samt en utdyping av Seniortankens tidligere innlegg i SA 4.mai om samme sak (Statsdrevne trusler, overskrift i SA “Vi må alle vise handlekraft for rettferdighet”). Publisert i SA 16.mai 2017 (under overskriften “Rettigheter må kobles mot plikter”). Viser til innlegg i SA tirsdag […]

Om menneskerettigheter og demokrati (Publisert i SA 4.mai 2017 under tittelen “Vi må alle vise handlekraft for rettferdighet”) Demokratiet fungerer bare gjennom prinsippet om maktfordeling Maktfordelingen fungerer når de lovgivende, utøvende og kontrollerende enhetene er uavhengige av hverandre. Pressens oppgave er å passe på at rolledeling eller korrupsjon blir avslørt. Derfor kalles de gjerne ”Den […]

Motinnlegg til kritikk av Seniortankens innlegg om rettssikkerhet for idrettsutøvere (Publisert i Stavanger Aftenblad 2017.03.31) Einar O. Landa har et innlegg i Aftenbladet 27. mars med tittelen: Seniortankens tanketomme tanker om doping». Det er riktig det Landa skriver om Wada at organisasjonen ble stiftet av idrettsbevegelsen for å fremme koordinere og overvåke kampen mot doping. […]

Om kulturlandskap og jordbruk (Publisert i Stavanger Aftenblad 2017.01.24) «Melkebønder på Jæren er mest optimistiske» skriv Aftenbladet onsdag 16. d.m. Bonden May Britt Lode ( 39år ) blir presentert blant dei mest optimistiske bøndene i landet. Ho har i fylgje avisa ein gard med 830 mål dyrka mark, dessutan 130 mål beite . Ho leverer […]

Om flyktninger og hvordan de skal tas vare på (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.01.02) Overskriften var tittelen på Norges offentlige utredninger nr. 10 i juni 2011 – rett før terroranslagene mot Regjeringskvartalet og Utøya. Sistnevnte saker dominerte deretter dagsorden. Fire år senere står strømmen av migranter mot Europa og Norge øverst på dagsorden. Utredningen «I […]

Om flyktningestrømmen til Norge, aktualisert høsten 2015  (Publisert i Stavanger Aftenblad 2015.12.15) Mange flykter med livet som innsats og fortvilelse og frykt som drivkraft. Andre er økonomiske flyktninger. Her må vi prioritere strengt og effektivt. Situasjonen er dramatisk. Mange millioner er på vandring for å få et bedre liv, slik våre landsmenn i sin tid […]