,

Seniortanken og utydelige verdier

Dette er et svar på et innlegg i SA av Olav Wilhelmsen, samt en utdyping av Seniortankens tidligere innlegg i SA 4.mai om samme sak (Statsdrevne trusler, overskrift i SA “Vi må alle vise handlekraft for rettferdighet”). Publisert i SA 16.mai 2017 (under overskriften “Rettigheter må kobles mot plikter”).

Viser til innlegg i SA tirsdag 9. mai undertegnet av Olav Wilhelmsen.

Menneskerettigheter er et sentralt verdispørsmål. De er avgjørende for videreutviklingen av vårt demokrati. Seniortankens poeng er at rettigheter må kobles opp mot plikter. Det må være en kobling mellom rettigheter og plikter.

De pliktene vi bør synliggjøre, må bygge på et samfunns-etisk grunnlag. Ingen har uttrykt dette klarere enn Albert Schweitzer i hans devise: ”Ærefrykt for livet”. Verdikommisjonen av 2001 leverte en etisk solid hovedrapport på 20 sider hvorav seks helsides illustrasjoner. Lett å lese og lett å forstå, men krevende. Kravet var å forstå egne plikter. Plikten til å forstå etikken og plikten til å handle ansvarsfullt. Et viktig utsagn i rapporten er: ”Det vi bevisstgjør, kan vi gjøre noe med. Det vi ikke bevisstgjør, gjør noe med oss.”

Rapporten ble slaktet av det store flertall redaktører og journalister. Omkvedet var ”moralisme”. Vi som ønsket å diskutere verdispørsmål, dvs. synliggjøre ”verdier” kom ikke til orde.

Når Seniortanken forsøker å bevisstgjøre hva Sjaria gjør med FNs menneskerettigheter, er det for å fortell at ”dette kan vi gjøre noe med.” Ellers vil det ”gjøre noe med oss.”

Når vi blir møtt med skuldertrekk skyldes det kanskje samme grunn som avvisningen av Verdikommisjonens rapport: Verdispørsmål som angår oss selv blir for nærgående.

Vi må bevisstgjøre våre verdier og stå opp for dem. Avfeier vi dem som ”utydelige” eller ”gammelmodige” er vi ikke modige nok.

Torvald Sande
Medl. av Seniortanken

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply