,

Konspirasjonsteorier og konflikter i en dysfunksjonell region

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 1.august 2020, men i en redusert versjon. Hele innlegget er vist nedenfor.

Konspirasjonsteorier og konflikter i en dysfunksjonell region
Aftenbladets leder den 28. juli var betimelig. Den tok et skikkelig oppgjør med konspirasjonsteorier og bruk av populistiske triks i lokalpolitikken. Diskusjonen mellom Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle og Sandnes sin varaordfører, Pål Morten Borgli, på NRK Rogaland dagen etter, bekreftet lederen. «Noen» i Stavanger og i Fylkestinget saboterer Høgsfjordferja. De vil bare Sandnes vondt. Bl.a. ved ikke å kreve inn bompenger på Ryfast.

En dysfunksjonell region


Dette er resultatet av en kommunereform som Stortinget ikke maktet å gjennomføre til innbyggernes beste. Den skulle bl.a. ha sørget for gode og likeverdige tjenester til alle, og legge til rette for en helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Kommunene skulle bli mer økonomisk robuste og lokaldemokratiet styrkes. Kommunene skulle selv få bestemme – om de hadde 1 000 eller 100 000 innbyggere. Stortinget unnlot å ta det overordnete ansvaret for at målene med reformen ble nådd. Uenighet og gamle konflikter – følelser – har fått styre. Dagens krangel på Nord-Jæren om konspirasjon og populisme viser at vi har skapt oss selv en dysfunksjonell region.

Samarbeid og suksess


På 60-tallet løftet våre folkevalgte regionen fra økonomisk krise til selve driveren i det som skulle bli et økonomisk eventyr for hele landet. Samarbeid mellom kommuner, fylke og næringsliv var så vellykket at resten av landet snakket om Stavanger- og Rogalands-modellen. Mange med røtter i regionen søkte hjem igjen sammen med tilflyttere fra inn- og utland. Regionen framstod som et «mønsterbruk» for verdiskaping og trivsel! Nå står vi overfor større utfordringer enn før, og trenger ny giv for å gi regionen en solid utvikling videre.
  Kommunereformen har ført til det motsatte: Våre folkevalgte har ikke maktet å samarbeide til beste for folket på Nord-Jæren. Næringslivet har gjentatte ganger uttalt at kommunene på Nord-Jæren bør framstå som én: Vi har ett felles bolig- og arbeidsmarked. Vi er en storbyregion, men uten storbyens slagkraft. Som én kommune hadde vi pustet Bergen i nakken. I stedet opplever vi en stadig tydeligere filialisering under Bergen. Rogaland burde ha gått inn i nyfylket Vestland med Hordaland og Sogn og fjordane som en motakse til Viken.  Det handler om å bestemme over en rettmessig større andel av de verdiene Vestlandet skaper – til beste for folket. Samarbeidsevnen er fraværende også regionalt.

Frustrasjon og fiendebilde

Hvordan kunne vi få et Stavanger med Ombo 65 km i nord og et Sandnes med Lysebotn vel så langt i øst? Mens det er godt 15 km fra rådhus til rådhus i Stavanger, Sandnes og Sola. For ikke å snakke om et Randaberg som et lite Monaco i Stavanger – «Ranoco». Dette er resultatet av våre folkevalgtes beslutninger. De har lyttet til folket, sier de. Men hva snakket de med folk om? Hvordan skulle kommunene kunne skape gode og likeverdige tjenester for sine innbyggere? Og en helhetlig samfunns- og næringsutvikling?
Forsand med 1200 innbyggere vedtok med én stemmes overvekt å gå inn i Sandnes. Frustrasjonen hadde vært stor etter at fylkeskommunen i 2000 gikk fra planene om Høgsfjordrøret, og la Espedal-tunnelen på is. Frustrasjonen i Forsand var forståelig. Lysfjordbrua var ferdig med RV 13 fra Sandnes til Ryfylke og videre opp gjennom Vestlandet. Ryfast ble vedtatt i 2012 og finansieres bl.a. ved at Høgsfjordferja skulle legges ned. Likevel var Forsand attraktiv for Sandnes: Med Preikestolen som et av verdens mest spennende reisemål (CNN Travel) og med sine 100 millioner i kraftpenger årlig. 
   Sandnes starter utformingen av et nytt kommunevåpen – med Preikestolen som motiv. Så vedtok Stortinget at Preikestolen skulle innlemmes i Strand. Etter ønske fra de som bor i Forsand på nordsiden av Lysefjorden. Logisk nok: Vi snakker om hele til- og oppkjøringsområdet til Preikestolen. Dette ligger i Strand kommune, med Ryfast som bindeledd til Nord-Jæren. Nedlagt ferje over Høgsfjorden ville føre til at innbyggene i Forsand måtte reise gjennom Strand og Stavanger for å komme til Rådhuset i Sandnes. Dette var klart alt med Ryfast-vedtaket i 2012. Derfor privat ferje.
Kommunereformen har gitt til dels umulige resultater. Ikke bare dysfunksjonelle kommuner, men også en storbyregion som ikke får løst ut sitt potensial til beste for dens innbyggere. Men fortsetter frustrasjonen hos enkelte folkevalgte som nå, får vi et stadig sterkere fiendebilde. De folkevalgte har selv skapt det, og det er deres ansvar å få dette bort – i respekt for dem som har valgt dem.
Seniortanken:
Jostein Soland, Ivar Sætre, Gunnar Berge, Torvald Sande, Njål Kolbeinstveit, Hjalmar Inge Sunde, Kjell Traa, Egil Harald Grude