, , ,

Utdatert datateknologi på Kalberg?

Teksten nedenfor ble publisert som leserinnlegg Stavanger Aftenblad den 26.november 2020, under tittelen “Bruk av spillvarme er et spill for galleriet”.

  • Det enorme strømbehovet og energitap på opptil 90%, gir grunn til å stille spørsmål  ved teknologien som datasenteret på Kalberg er basert på
  • Billig strøm fra Lyse stimulerer trolig ikke til å velge energieffektive løsninger

Datasenter sluker og dumper energi
I et datasenter går rundt 60% av tilført energi (elektrisk strøm), til drift av datautstyret (servere etc.), resten går til kjøling av datarom (ca 35%) og diverse.
Totalt ender ca 90% av tilført energi opp som lavtemperatur (typisk 35 ℃), spillvarme. 

Dette energibildet for datasentre har ikke endret seg stort i løpet av de siste 5-6 år (som er lang tid i databransjen) og står derfor i kontrast til den meget raske utviklingen som ellers skjer innenfor datateknologi.
Forklaringen er nok at eierne av datasenter velger rimeligste løsninger, så lenge det er tilstrekkelig og billig nok strøm tilgjengelig.

Mange muligheter for energisparing
Det mangler ikke på forslag til hvordan datasentre kan bli mer energieffektive:
– mer optimal drift av servere ved tilpassing av kapasitet vs. trafikk
– Bedre koordinert, dynamisk styring av kjølebehovet
– mer effektiv kjøling av datautstyret enn dagens kaldluft,
for å ha nevnt noen muligheter.

Studier viser at det totalt sett kan være realistisk å oppnå 40% reduksjon i energibehovet.
Bøygen er at dette betyr ekstra kostnader, men så lenge det ikke stilles krav til energieffektivitet og billig strøm er tilgjengelig, vil det skje lite.
 
Utnyttelse av spillvarme – mest spill for galleriet
Et eller flere datasenter på Kalberg vil frigjøre enorme mengder med spillvarme, i størrelses- orden 4 TWh (milliarder kWh) som varme, ved full utbygging (20 ganger mer enn det som Lyse kan levere som fjernvarme i dag).

Utnyttelse av spillvarme fra Kalberg er blitt et hovedargument for mange. Oppdrett av insekter og produksjon av biogass, skriver direktør for strategiske prosjekter i Lyse, Eirik Gundegjerde, i et innlegg i Aftenbladet 29.10.20.
Andre trekker fram oppvarming av drivhus, oppdrett av fisk og skalldyr på land, algeproduksjon osv. 

Problemet er at spillvarmen fra Kalberg holder lav temperatur (35 ℃) og må oppgraderes.
I tillegg må det bygges infrastruktur for varmetransport og alt dette betyr investeringer som eventuelle kunder må betale for.

Uansett, det er kun mulig å se for seg at en liten brøkdel av spillvarmen kan komme til nytte.
Mest realistisk å innse at verden er full av spillvarme.
Slik vil det trolig også bli på Kalberg.

Savner debatt
Bortsett fra noen avisinnlegg, har det vært lite debatt om å bygge datasenter på Kalberg.
Eirik Gundestad viser i sitt innlegg (omtalt ovenfor), til Europakommisjonen og behovet for økt digitalisering, for å nå klimamål på bærekraftig måte.

Det er alvorlig grunn til å stille spørsmål ved hvor «bærekraftig» det planlagte datasenteret på Kalberg vil bli. Hva mener for eksempel Universitetet i Stavanger, som har bærekraftmål øverst på sin agenda?   

Seniortanken
Kjell Traa, Torvald Sande, Hjalmar I Sunde, Ivar Sætre