Om Vindkraft og fornybar energi (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.06.08)
Vindkraftforkjemperne Aasheim og Hersvik gir seg ikke, men fortsetter å spre desinformasjon om hva vindkraften i Norge reelt koster samfunnet. Våre forsøk på å vinne fram med argumenter blir bokstavelig talt som don Quijotes kamp mot vindmøller. Verre enn så: Det er patetisk når våre motdebattanter i sitt innlegg i Aftenbladet 3. juni tillegger oss som «erkjennelse» at vindkraftsubsidiene kun utgjør 2,5 øre per kWh.
Kall det hva en vil, realiteten er at norsk vindkraft er basert på både direkte subsidier betalt av strømkundene og andre offentlige støtteordninger, som samlet betyr at hver kilowattime vindkraft som produseres, koster minst to-tre ganger mer enn strømmen fra norsk vannkraft. Dette er ikke noe vi har funnet på, men er for lengst påpekt både i skrift og tale av en lang rekke andre samfunnsengasjerte personer.
Seniortanken er for øvrig et helt frittstående diskusjonsforum med formål å løfte inn synspunkt i samfunnsdebatten som vi mener er til beste for fellesskapet på kort og lang sikt.
Vi finner det ikke hensiktsmessig å forlenge denne debatten, men vil avslutningsvis presisere følgende:
Vi er ikke imot det såkalt «grønne skiftet» for å oppnå reduserte utslipp av klimagasser.
Vi er heller ikke imot vindmøller, men ser ingen grunn til at Norge, som i dag har stort overskudd av fornybar energi, skal fortsette å investere i ulønnsom vindkraft.
Norge er i dag ledende på fornybar energi i Europa og vi har allerede ifølge SSB overoppfylt EUs fornybardirektiv som vi er underlagt.
Vindkraft er isolert sett ikke et salgbart produkt, men må bakes inn i faststrømleveranser, med betydelig prisusikkerhet.
Vi er imot lobbyister som fordreier fakta og serverer halvsannheter til egen vinning.
Debatten er fra vår side herved avsluttet og samfunnet fortjener i det videre en redeligere debatt.

Kjell Traa
Torvald Sande
Ivar Sætre
Seniortanken

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply