,

Avkledd og rusten

Svar på kommentar til innlegg fra Seniortanken om fornybar energi (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.06.07)
Torleiv Bilstad forsøker å avkle de åtte medlemmene i Seniortanken. Det skjedde på side 34 i Aftenbladet lørdag 28. mai.
Å latterliggjøre dem man ikke liker, er en gammel hersketeknikk. Denne formen for mobbing er et tveegget sverd. Med sikkerhet slår den tilbake på mobberen.
Framtiden for fornybar energi finner en ikke ved å «gå litt til i samme retning». Forskningen på grønn energi må ikke være bundet til «litt mer vindkraft» eller «litt mer vannkraft». Forskningen må stå fritt. Dessuten må vi unngå tidspress. I alle fall ikke få panikk.
Det foreligger en rapport på 269 sider: «Nordic Energy Technology Perspectives 2016» som framskriver det nordiske energimarkedet fram til 2050. Den er godt illustrert og gir klare retningslinjer for praktiske løsninger. Det er bare en hake ved denne framstillingen; alle problemer blir løst gjennom «litt til av samme sort»-tenkningen. Selv rustne og avkledde menn kan se for seg at utviklingen ikke vil stå stille de neste 30 år. Dagens forskning, særlig innen nanoteknologi, vil om noen år komme med konstruktive løsninger på energiproblemet.
På nettstedet Hegnar.no finnes en film på 57 min. Det er klimarealisten Stein Bergsmark (koordinator for fornybar energi-studiene på Universitetet i Agder) som gir svar på kritiske spørsmål som han har stilt gjennom flere tiårs forskning. En av de viktigste avsløringene er den arbeidsformen som FNs Klimapanel har for å komme fram til «Summary for Policymakers». Han siterer også noen tungvekteres karakteristikk av denne arbeidsformen. Enkelt fortalt: Den er ikke vitenskapelig, men bygd på en form for demokrati som ikke er anvendelig for kompliserte vitenskapelige spørsmål. Å avsløre dette er viktig dersom den videre diskusjon skal være redelig.
Panikk, enten det gjelder meninger eller handlinger, fører nesten alltid galt av sted. Å mobbe sine motstandere fører med sikkerhet galt av sted. Litt ro og litt seniortenkning kan – muligens – gavne alle.

Torvald Sande
Seniortanken

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply