Seniortanken er et frittstående partipolitisk og næringsmessig uavhengig forum for samfunnsdebatt og analyse, med formål å arbeide med, og publisere, saker vedrørende:

  • En langsiktig bærekraftig samfunnsutvikling
  • Aktuelle utviklingstrekk i samfunnet på kort og lang sikt
  • Analyse og konsekvenser av utviklingstrekk i et bærekraftperspektiv
  • Alternative forslag ved vesentlige samfunnsendringer
  • En ansvarlig markedsøkonomi
  • Lokal og regional utvikling