Entries by seniortanken

«Oljå» – ein del av verdensarva!

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 15.februar 2023, under tittelen “Riksantikvaren på ville vegar” Stavanger Aftenblad hadde nyleg eit oppslag om at Riksantikvaren ikkje tykkjer det er ein god idé å få nedlagde oljeinstallasjonar  på Unesco si verdensarvliste. Dette kjem etter at både Norsk Oljemuseum og Stavanger kommune har bore fram ynskje om […]

, ,

Får vi et «hydrogenwende»?

Dette er en kommentar til samarbeidet mellom Equinor og RWE om hydrogenproduksjon i Norge. Publisert i Stavanger Aftenblad den 5.februar 2023. Equinor og det tyske energiselskapet RWE har nylig inngått avtale om å realisere storslåtte planer om produksjon av hydrogen i Norge, felles utbygging av havvind, transport av hydrogen i ny rørledning til Tyskland, samt […]

,

Tyrkias hardkjør mot Sverige

Om den militære situasjonen i Europa, og søknadene fra Sverige og Finland om medlemskap i NATO. Publisert i Stavanger Aftenblad den 24.januar 2023. Spørsmålet om Svensk og finsk medlemskap i NATO er fremdeles uløst snart et år etter at Russland angrep Ukraina. Tyrkias godkjennelse mangler. Ungarns statsminister Viktor Orban sier at Ungarns godkjennelse kommer tidlig […]

,

Ukraina: Våre varme hjarte og kalde hovud 

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 30.desember 2022, under tittelen “Ukraina krev varme hjarte og kalde hovud”. ************ Ukraina: Våre varme hjarte og kalde hovud  Det som har gjort sterkast inntrykk i året som går ut, er at det har blitt krig i Europa.  Korleis dette kunne skje,  gir grunn til ettertanke. USA […]

Kunnskapsløs energipolitikk i EU

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 9.desember 2022, og omhandler den energikrisen som har oppstått det siste året. EUs «grønne» energipolitikk, med elektrifisering som hoved-driveren, er i stor grad basert på kraftutveksling mellom land. Dette blir overvåket av EUs energibyrå ACER, som med bakgrunn i EUs 4. energipakke (REN energi-pakken), har bestemt at […]

Auka skatt på energiselskapa

Dette innlegget vart publisert i Stavanger Afenblad (nettsida) den 3.oktober 2022, med tittelen “Regjeringas grunnrentebegrep er naudsynt for å kjøla ned økonomien”. Regjeringa har varsla at det den vil  foreslå auka skatt bl a på energiselskap som Lyse. Eigarkommunane har alt sett for seg uka aksjeutbytte som dermed kjem i fare. Stavanger har nemnt milliard […]

Stabil vind- og solkraft er en ønskedrøm

Innlegget nedenfor ble publisert på nettsiden til Stavanger Aftenblad den 27.september 2022. Det er et svar på en kommentar fra Per Thorvik til et tidligere innlegg “MANGE MYTER I STRØMDEBATTEN MÅ AVLIVES» som ble publisert i Stavanger Aftenblad den 17.september: Stabil vind -og solkraft er en ønskedrøm Per Thorvik imøtegår i et innlegg 23. september det […]

Mange myter i strømdebatten må avlives

Dette leserinnlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad (nettsiden) den 17.september 2022, under tittelen “Strømdebatten er full av myter, myten om vind- og solkraft er den største“. Innlegget er kun signert av Kjell Traa, etter avtale med Seniortanken, som på forhånd hadde kommentert det. *************************** Kommentar: Strømdebatten og krisen som herjer i Norge og Europa, er […]

NATO og EU

Innlegg om Norges politiske situasjon i forhold til NATO og EU. Publisert i Stavanger Aftenblad den 18.august 2022 under tittelen «Norge og Norden bør utrede et nordisk forsvarsfellesskap». Gigantiske utfordringer Den foreløpige godkjennelsen i NATO av Finland og Sverige som fullverdige medlemmer av alliansen, var gode nyheter. Vi vet at gigantiske utfordringer står i kø […]

Norge og EU

Dette innlegget, om Norges forhold til EU, ble publisert i Stavanger Aftenblad den 26.april under tittelen “Nå må vi igjen tenke på EU”. Etter at Norge to ganger sa nei til EU-medlemskap, sitter det langt inne å forsøke seg på en ny folkeavstemming. Og hvordan kan vi noen gang bli sikre på at medlemskap er […]