Stabil vind- og solkraft er en ønskedrøm

Innlegget nedenfor ble publisert på nettsiden til Stavanger Aftenblad den 27.september 2022.
Det er et svar på en kommentar fra Per Thorvik til et tidligere innlegg “MANGE MYTER I STRØMDEBATTEN MÅ AVLIVES» som ble publisert i Stavanger Aftenblad den 17.september:

Per Thorvik imøtegår i et innlegg 23. september det jeg skrev 19. september, om vind -og solkraft som ikke-styrbare og derved ustabile kraftkilder.
Han viser til lovende forskning både i Europa og i USA om å kunne stabilisere ikke-styrbar kraftproduksjon, ved bruk av kraftelektronikk og synkrone kondensatorer med svinghjul (for å tilføre reaktiv effekt og ekstra svingmasse).
Alt dette er vel og bra, og i prinsippet er det meste mulig, men i praksis fungerer ikke en stabil kraftforsyning uten tilstrekkelig fysisk regulerbar kraft, som kun oppnås med vannkraft og varmekraft (fossil eller nukleær).

Hovedsaken er nemlig å ha nok effekt tilgjengelig til enhver tid, for å holde vekselstrømmens frekvens innenfor +/- 0,1 Hertz og dette bidrar i praksis ikke vind -og solkraft til.
Ved å falle utenfor det smale frekvensbåndet, er det stor risiko for at kraftsystemet bryter sammen og som i verste fall kan bety «blackout», slik både California og Texas har opplevd. Konsekvensene av en «blackout» kan nemlig bli at kraftelektronikken blir «grillet» og må skiftes ut, som igjen kan bety at strømmen blir borte, ikke bare i dager, men i uker og kanskje lenger.

Kraftforsyningen er for viktig til å bli tuklet for mye med
Dette er samfunnets viktigste infrastruktur og elektrifisering er det viktigste tiltaket for å oppnå utslippsreduksjoner. Elektrifiseringen betyr også at det stilles stadig økende krav til å håndtere raske lastendringer i kraftforsyningen og det slår igjen tilbake på nødvendigheten av, alltid å ha nok effekt tilgjengelig. Dette er dessverre lite forstått, både i EU og i Norge, hvor mantraet er å bygge ut mer vindkraft.
Og det må kanskje en skikkelig europeisk «blackout» til, før kraftmyndighetene våkner.

Kjernekraft blir viktig
Per Thorvik skrev at jeg tok til orde for kjernekraft i mitt innlegg 19. september. Teksten viser at det gjorde jeg ikke, men jeg har ingen problemer med å promotere kjernekraft.
Hvordan skal ellers utslippsmålene kunne nås, når fossil kraftproduksjon må fases ut?

Min spådom er at før 2050 vil kjernekraft bli den dominerende strømkilden i EU og vi vil innen den tid også ha kjernekraft i Norge.
Vindkraft både på land og til havs går derfor en uviss fremtid i møte og det beste rådet til dem som satser på vind, vil derfor bli, å selge seg ut i tide.

Kjell Traa

Sivilingeniør