,

Opptrer som den moderne inkvisisjon

Om rettssikkerhet for idrettsutøvere (Publisert i Stavanger Aftenblad 2017.03.09)

For den som i sin tid ble tatt av inkvisisjonen, var det ingen nåde. Og folk stimlet sammen i skrekkblandet fryd når straffen skulle iverksettes. I dag opplever vi Johaug-saken med skrekk og helt uten fryd.
byline.tl Njål Kolbeinstveit END byline.tl
Rettsvern for idrettsutøvere? Selvsagt har de det samme rettsvern som oss andre. Rettsvern skal blant annet tilsi at tvilen kommer tiltalte til gode, at grad av uaktsomhet skal tillegges vekt, og at straffen skal stå i forhold til den kriminelle handling. Men hva med rettsvern i toppidretten når det kommer til anklager om doping?
Alle ønsker en dopingfri idrett. Og idretten har laget regler med tilhørende strafferammer om dette. I tilfellet Therese Johaug synes det som et udiskutabelt faktum at hun opptrådte aktsomt i kommunikasjon med den medisinske ekspertise – Skiforbundets lege.
Krenker folks rettsfølelse
Mengden clostebol hun hadde fått i seg, var knapt målbar og hadde ingen prestasjonsfremmende effekt. I tillegg skjedde dette utenfor skisesongen. Straffen ble satt til 13 måneders utestengelse med medfølgende tap av inntekter og sponsorer. En betydelig straff med andre ord. Men tirsdag denne uken melder det Internasjonale skiforbundet (FIS) at det vil anke dommen fordi den er for mild. Noe lignende straffeutmåling for en tilsvarende «kriminell» handling ville aldri ha forekommet i en norsk rett. En slik straffeutmåling krenker folks rettsfølelse. Vi kan ikke si at antidopingarbeidet styrkes ved at FIS anker dommen på 13 måneder som de fleste av oss finner helt urimelig ut fra en vanlig rettsoppfatning.
I Johaug-tilfellet kan en få inntrykk av at WADA – nå med støtte fra FIS – opptrer som den moderne inkvisisjon. For den som i sin tid ble tatt av inkvisisjonen, var det ingen nåde. Og folk stimlet sammen i skrekkblandet fryd når straffen skulle iverksettes. I dag opplever vi Johaug-saken med skrekk og helt uten fryd.
Ingen vil ta belastningen?
Nå har WADA tatt en toppidrettsutøver. Anklagene er faktisk uten reelt innhold. Straffen iverksettes, og publikum er i stor grad mediene med sine ymse reportere både fra inn- og utland. Det er betenkelig å registrere at det knapt er en kommentator som klart og konsekvent har tatt Johaug i forsvar og rettet kritikk mot et dopingystem som får disse konsekvensene. Det er tydeligvis ikke mange som vil ta belastningen med å argumentere mot WADA.
Avhengig av folks forståelse
Dersom kampen for en dopingfri idrett skal lykkes, kan det ikke være et slikt stort misforhold mellom rettsvernet i det sivile samfunn og rettsvernet i toppidretten.
WADA og Antidoping Norge driver et viktig arbeid og er avhengig av folks forståelse og støtte for å lykkes. Derfor spørs det om ikke håndteringen av denne saken snarere vil medføre en svekkelse enn styrking av antidoping arbeidet. Mot denne bakgrunn karikerer idretten selv sitt eget antidopingarbeid når Det internasjonale skiforbundet har bestemt seg for å anke den norske Johaug-dommen på 13 måneder.

Njål Kolbeinstveit
Kjell Traa
Gunnar Berge
Jostein Soland
Ivar Sætre
Torvald Sande
Hjalmar Inge Sunde
Åsleik Rannestad
Seniortanken

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply