,

HVA SLAGS HEIMEVERN SKAL VI HA?

Om det norske heimevernet. Publisert i Rogaland Avis 28.mars 2017.

RA Dagsavisen har på en prisverdig måte tatt opp utviklingen av vårt forsvar med vekt på HV generelt og HV-08 spesielt. Vi har valgt et høyteknologisk forsvar hvor det meste konsentreres rundt et 50-talls moderne fly og etter hvert 5 fregatter og 4 ubåter med støtteelementer. HV har vært under konstant press. Den siste langtidsplan har konkretisert hva dette betyr for kysten og landforsvaret forøvrig som er så redusert, at det langt på vei ikke er relevant.
Det forsvaret vi får, er et forsvar for de spesielt interesserte. Begrepet “folk og forsvar” slik vi kjente det, er blitt mindre relevant. I dag er det først og fremst HV som gir legitimitet til begrepet. For å motvirke manglende nærhet mellom folk og forsvar, har Forsvaret selv igangsatt noen gigantiske og meget gode reklamefremstøt som selvsagt påvirker folkets tro på at Forsvaret kan levere og langt på vei gir et glansbilde som vi er stolte av: “For alt vi har. Og alt vi er.”
Glideflukten mot dagens forsvar hvor HV og Hæren er under sterkt press, startet ganske tidlig, men etter tusenårsskiftet ble utviklingen meget tydelig. Forsvarssjefen ble integrert i departementet. Store anskaffelser som fregatter, nye MTBer og fly ble startet opp uten at det ble bevilget midler til rettidig å fullføre anskaffelsene. I noen tid er det tatt en akseptert risiko ved å ikke ha fullverdige kampelementer, beskyttelse og gode nok lagerbeholdninger.

Den kritikk som RA Dagsavisen målbærer, avvises kontant av FD ved å vise til kommende langtidsplan. Samtidig fornemmer jeg en viss irritasjon ved at FD etter å ha sikret såpass store endringer mot det bedre, fremdeles kritiseres.
Forsvarets langtidsplaner har med få unntak aldri vært til å stole på. Denne langtidsplan tar ikke høyde for Høyres nye erkjennelse av at budsjettet innen 10 år må opp til 2 prosent av bruttonasjonalproduktet. USAs krav om dette føres nå med en kraft som vi ikke kan overse. Ei heller at den amerikanske presidenten sier at NATO må være mer terrororientert for ikke å være foreldet, noe som kan øke HVs betydning. Kravene vil med stor sannsynlighet innvirke på en hvilken som helst norsk regjerings prioriteringer.
Med den usikkerhet som er skapt ved de siste dagers debatt om Forsvarets evne til å trygge landet, er det sørgelig hvis HV svekkes og sjøheimevernet legges ned samtidig som vi pga den siste tids utvikling faktisk må trappe opp bevilgningene til Forsvaret mer enn dagens forutsetninger. Det er lett å legge ned, det er vanskeligere å bygge opp.

Hjalmar I. Sunde
Medlem av Seniortanken

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply