Inkluderer skatt på inntekt, formue og arv

Om Innledning Gunner Berge peker i RA den 1. februar 2016 på de tre viktigste elementer for integrering av våre innvandrere som får innvilget asyl, språkmestring, sosial integrering og arbeid. Hvordan skal vi klare integreringen i praksis når arbeidsløsheten stiger og antall asylsøkere overgår alle våre tidligere prognoser? Tiltak Her må mange være med å […]

I vårt land betrakter vi arbeid som en plikt og som en rett. Det er en ambisiøs målsetting som vi ikke helt klarer å leve opp til. Mest bekymringsfullt er det at mange unge har vansker med å skaffe seg jobb. Det samme gjelder de med nedsatt arbeidsevne.

Om kulturlandskap og jordbruk (Publisert i Stavanger Aftenblad 2017.01.24) «Melkebønder på Jæren er mest optimistiske» skriv Aftenbladet onsdag 16. d.m. Bonden May Britt Lode ( 39år ) blir presentert blant dei mest optimistiske bøndene i landet. Ho har i fylgje avisa ein gard med 830 mål dyrka mark, dessutan 130 mål beite . Ho leverer […]

Om muligheten for å bygge en forsøksreaktor basert på thorium på Svalvard. Publisert i Svalbardposten den 21.januar 2017. Energiverket i Longyearbyen som produserer elektrisk strøm og fjernvarme Thorium-basert kjernekraft bør utredes som mulig fremtidig energikilde på Svalbard, som 
alternativ til andre mulige løsninger, basert på CO2 fangst og lagring, vindmøller, hydrogen som brensel eller kraftoverføring […]

Om næringspolitikk og verdiskaping  (Publisert i Stavanger Aftenblad 2017.01.04) Truleg er den generelle kompetansehevinga som olje- sektoren har skapt i Norge, av langt større verdi for framtidig verdiskaping enn over 7000 milliardar i oljefond. Det er kome påstandar om at olja blir snakka ned i Oslo. Kva problemstilling er det vi nå står overfor? Olje […]

Om reform av kommune- og regioninndeling  (Publisert i Stavanger Afenblad 2016.11.09) Prosessen med sammenslåing av norske kommuner er kommet et langt stykke på veg. Etter at fylkesmennene la fram sine forslag, er det nå opp til regjeringen, og til slutt Stortinget, i denne omgang, å sette en sluttstrek. Det kan langt fra hevdes at prosessen […]

Om global oppvarming og debatten rundt dette (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.09.06) Meningene om utviklingen av klimaet på jorden er sterke og spriker dessuten i flere retninger. Mange er i villrede. Hva er riktig, hva skal vi tro på? Mange “sannheter” å forholde seg til FNs klimapanel (IPCC) har konkludert med at økningen i atmosfærens […]

Om kommunereform, folkeavstemninger og demokrati (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.08.24) Uten at Stortinget og regjeringen på ny tar ansvar – også når det gjelder kommunestrukturen i framtida – vil lite eller intet skje. Makt og myndighet til lokalsamfunnene vil kunne gi økt sentralisering. Norge er ett kongerike. Våre kommuner er ikke selvstendige republikker. Det er […]

Om Vindkraft og fornybar energi (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.06.08) Vindkraftforkjemperne Aasheim og Hersvik gir seg ikke, men fortsetter å spre desinformasjon om hva vindkraften i Norge reelt koster samfunnet. Våre forsøk på å vinne fram med argumenter blir bokstavelig talt som don Quijotes kamp mot vindmøller. Verre enn så: Det er patetisk når våre […]

Svar på kommentar til innlegg fra Seniortanken om fornybar energi (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.06.07) Torleiv Bilstad forsøker å avkle de åtte medlemmene i Seniortanken. Det skjedde på side 34 i Aftenbladet lørdag 28. mai. Å latterliggjøre dem man ikke liker, er en gammel hersketeknikk. Denne formen for mobbing er et tveegget sverd. Med sikkerhet […]