23.08.2018

Torvald Sande f. 1940, gift, skilt, gift på ny, 2 barn, 6 barnebarn, bor på Sola.
Utdannet NTH, Bygg 1963.

Yrkeserfaring:
Forskning/undervisning, NTH, SINTEF (Vassdrags- og havnelaboratoriet)
Planlegging av dammer og kraftverk, Trondheim E-verk
Anleggsdrift/kontroll, Sira-Kvina kraftselskap
Forskning om sikkerhet og dimensjonering av betongkonstruksjoner, SINTEF
Forskningsplanlegging/programstyring, Oljedirektoratet (nå Ptil)
Forskningskoordinering, Norske Shell
Fra 2000 sensor ved UiS innen kvalitet og samfunnssikkerhet, og fra 2005 timeengasjert foreleser i faget Vitenskapsteori og etikk

Sentrale verv i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) (nå TEKNA):
Leder av Etisk Råd fra 1995 – 2002
Medlem av Fagutvalget fra 1999 – 2001
Leder av KPR (Komité for Personsikkerhet og Risikoanalyse), 1980 – 86

Utmerkelser i NIF:
NIFs Hederstegn (1985)
NIF Stavanger Avdeling: ”Den Gyldne Kontramutter” (1990)

Viktige faglige milepæler:
Førte i pennen innstilling til Industridepartementet: ”Beredskapsmessig sikring av dammer”
Skrev den første boken utgitt på NTH om Risikoanalyse (1973)
Fikk førstepris for besvarelsen i forbindelse med prisoppgave ved NIFs 100-årsjubileum (1974).
– Ved NIFs 125-årsjubileum i 1999, innledningsforedraget til jubileumsåret
Førte i pennen Oljedirektoratets forslag om ”Sikkerhets- og beredskapsforskning på kontinentalsokkelen”, som fikk støtte direkte over statsbudsjettet i fire år.
Gjennom arbeid med ”Goodwill-avtalene om sokkelrelatert F&U” hos Norske Shell, flere utmerkelser fra NTNF (nå NFR) om ”beste prosjekt” (både industrirelatert og grunnforskningsrelatert (alene og sammen med andre)).

Noen artikler og foredrag siden 1964:
om sikkerhet og beredskap
om dimensjonering av konstruksjoner til å tåle ”belastninger fra ulykkeshendelser”
om kriterier for samfunnets krav til sikkerhet og robusthet
om ansvar, verdier og etikk (bl.a. Temahefte nr. 3 i NIFs serie om Teknologi og etikk”
om historiske emner (bl.a. for 1000-årsjubileet for Erling Skjalgsson)
om robusthet av teknisk infrastruktur som del av samfunnets bærekraft