Njål Kolbeinstveit

Født 21. april l944 i Sand Rogaland.
Gift fra l974 med Martha Kolbeinstveit, førsteprovisor på Apotek 1 Hjorten i Stavanger fram til oppnådd pensjonsalder
Vi har tre voksne sønner.

Utdanning:
Økonomisk gymnas, Rogaland off landsgynmnas l963
Sosialøkonomisk embetseksamen , Universitetet i Oslo l971

Stillinger:
Førstesekretær Handelsdepartementet januar l972 til juni l973
Konsulent Bankinspeksjonen (nå Finanstilsynet) juli l973 aug- l975
Inspektør Bankinspeksjonen (nå Finanstilsynet) sep l975 til april l981
Banksjef Rogalandsbanken mai l981- august l984
Fra l984: Selvstendig næringsvirksomhet som rådgiver overfor næringsliv, banker , kommuner samt styrearbeid, særlig i vanskelige faser.
Virksomheten omfattet innhenting av egenkapital og salg av virksomheter der verdivurderinger og forhandlinger inngikk

Annen virksomhet.
Styreleder Misjonshøgskolen Stavanger over flere år ca l990
Andre styreverv i kulturvirksomhet
Bystyremedlem (Kr.F) i Stavanger l995-l999