,

Lepse – en flytende miljøkatastrofe

Om radioaktivt avfall i Russland. Sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke tatt inn i avisa.

I 2007 besøkte jeg Atomflot – base for atomisbrytere og renseanlegg for flytende radioaktivt avfall i Murmansk. Dypt inntrykk gjorde Lepse, et lagringsskip for radioaktivt brensel fra atomisbryterne i 27 år. Mer sjokkerende var det å oppdage at de ikke visste hva de skulle gjøre med skipet, en flytende miljøkatastrofe ikke langt fra den norske grense. Vi forsto at dette var noe neste generasjon måtte rydde opp i. I 2007 ante man ikke hva man skulle gjøre. Ingen av oss besøkende hadde noe ønske om å se nærmere på skipet.

I 2014 skjedde det noe. Skipet ble slept til Nerpa skipsverft. Der ble skipet delt opp og de ulike deler håndtert separat. Skipet lagres nå som en pakke i Sayda-bukten vest for Murmansk, innkapslet i et shelter. De meget farlige brenselsstavene tas ut innen 2020 og bearbeides videre i Mayakveftet i Ural. Over 5 000 ingeniører og teknikere har vært involvert i prosjektet. Den Europeiske Bank for Reconstruction and Development har finansiert store deler av arbeidet og rapporteres å være tilfreds.

Dette er svære nyheter som ikke har fått nødvendig oppmerksomhet i norske medier. Miljøstiftelsen Bellona har spilt en særdeles viktig rolle for å gjøre noe med den helt uholdbare situasjon med kjernefysisk avfall i nord. Arbeidet med Lepse er et eksempel på dette. Desto mer skuffende er det at Bellonas kontorer i Murmansk og St. Petersburg er nedlagt fordi kontorene er definert som utenlandske agenter. Det er å håpe på at Bellona finner nye måter å jobbe på som ivaretar den pådriverrolle som organisasjonen så avgjort har hatt i nord.

Hjalmar I. Sunde
Medlem av Seniortanken

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply