Kjell Traa – Sammendrag av CV

Kjell Traa er sivilingeniør fra NTH og har mer enn 40 års års erfaring fra olje -og gass virksomhet, nasjonalt og internasjonalt.
Han tilhører første generasjon av norsk olje -og gass ekspertise og var allerede tidlig på -70 tallet engasjert i utbygginger knyttet til Ekofisk-området i Nordsjøen.
Han var fra 1976 -83 administrende direktør for Norpipe as og Norpipe Petroleum UK Ltd., som var de første transport -og terminalselskap for eksport av norsk olje og gass til hhv. Kontinentet og Storbritannia.
Han var ansatt i Statoil fra 1983 til pensjonsavgang ved slutten av 2001 og fungerte i denne perioden i en lang rekke ledende stillinger, primært knyttet til utbygging og drift av anlegg i inn-og utland, blant annet som operasjonssjef for Statpipe, som prosjektleder i utbyggingen av Troll, som landsjef i Belgia under utbyggingen av Zeepipe, som sjefsingeniør knyttet til driften av Kårstø og som prosjektleder innenfor forretningsutvikling knyttet til Statoils internasjonale virksomhet.
Fra 2002 har Kjell Traa drevet egen konsulentvirksomhet (innehaver av Kjell Traa Consulting), med oppdrag knyttet til petroleumsvirksomhet innenfor prosjektutvikling, rådgivning, kursvirksomhet og som foreleser/foredragsholder. 
Han har fra 2014 vært medlem i tankesmien Seniortanken.