Pensjonist siden 2012.

Aktiv samfunnsdebattant de siste 10-12 åra.

Arbeidserfaring fra rådgivende ingeniørkontor (1970-71), forsker i SINTEF (1971-75), produktutvikling og gründervirksomhet  i ÅSV-Gruppen, nå Hydro Aluminium (1975-83), utbygging, internasjonal virksomhet og gransking i Statoil (1983-2007), HMS-leder i to mindre oljeselskap (2007-2012).

Mer informasjon (CV):

https://seniortanken.com/post.php?post=1087&action=edit