CURRICULUM VITAE (CV)

Ivar Sætre
9th October 1945
Norsk
Pensjonist/RAVI Konsult

UTDANNELSE

Sivilingeniør (M.Sc.)
NTNU (NTH) – Bygningsingeniøravdelingen, 1964-68

Studier i fysikalsk metallurgi og mekanisk teknologi ved UMIST (UK) og NTNU 1971-74

ARBEIDSERFARING:

Fra juli 2012 : pensjonist
Aktiv deltaker i avisdebatt, spesielt om (aksepterte artikler i parentes):
Energi (20+), Kollektivtrafikk (40+), Klima og miljø (30+), Politikk og økonomi (30+), Vitenskap og andre tema. Medlem av Seniorgruppen i Stavanger siden 2013.

September 2010- June 2012: HSEQ manager, Fortis Petroleum Norway AS

Oktober 2007- April 2010:  HSEQ manager, Excel Expro Norge AS

Oktober 2007: Pensjonert fra Statoil (StatoilHydro)

Februar 2006 – Oktober 2007: Statoil konsernrevisjon
Granskingsleder i spesialgruppe for gransking av alvorlige hendelser, på norsk sokkel og i Iran.

Deltaker i konsernrevisjoner.

Ledet kurs i gransking for nye granskingsledere i StatoilHydro (nå Statoil)

2003-2006: Statoil INT E&P – Rådgiver HMS&K

 • Ledet 4 granskinger i Iran
  • feil installasjon av jacket
  • alvorlig hendelse på byggeplass
  • alvorlig hendelse på kontor i Tehran
  • dødsfall av dykker
 • Utarbeiding av HMS-program og koordinering av HMS-nettverk
 • HMS-rapportering
 • Koordinator for Statoil INT styringssystem
 • Deltaker i ARPEL Climate Change Working Group

2002-2003: Statoil INT E&P – Rådgiver HMS Miljøstyringssystem (ISO 14001) ce

1999-2002: Utstasjonert til Statoil Venezuela (Caracas)

 • Prosjekt-koordinator forretningsutviklingsprosjekt (Intercampo Norte)
 • Medlem av kjernegrupper for Statoil-oppfølging av tungoljeprosjektet Sincor (nå Petrocedeno) og prosjektet LL-652. HMS&K og utbygging.
 • Tungoljestrategi for Statoil i Venezuela.
 • Prosjektleder for ISO 14001-sertifisering av Statoil Venezuela.
 • Etablering av Sincor Business Plan 2001-2005 og 2002-2006.

1997-1998: Statoil INT E&P -Technology (INT TECH) – Project Manager

1996- 1997: Statoil E&P INT Africa & America forretningsutvikling

1994-1996: Sleipner Vest Project

 • Teknisk leder -byggeplass for bygging av to stålunderstell (SLB og SLT) ved Aker Verdal

1992-94: Statoil E&P INT Africa & America forretningsutvikling

 • Forretningsutvikling i Nigeria og Angola

1990-92 Statoil E&P INT FSU (Former Soviet Union) forretningsutvikling

1988-90: Statoil T&U (teknologi og utbygging)

1987-88: Permisjon fra Statoil

 • Reise jorda rundt, med 6 måneder ombord på S/S Svanhild

1983-87: Statoil T&U (teknologi og utbygging)

1975-1983: Årdal og Sunndal Verk (ASV) a.s. (nå Hydro Aluminium a.s.)

 • Forretningsutvikling – aluminium
 • Ledet oppbygging av bedrift for produksjon av strekkmetall

1971-75: SINTEF – Avdeling for mekanisk teknologi

 • Studieopphold i Manchester (UMIST) 1972-73

1970-71: Rådgivende ingeniør hos Olaf Abel Engh, Drammen

1969-70: Militærtjeneste – Kvartermester (U/kvm)

 • Vollmester ved Ramsund orlogsstasjon i 11 måneder