Fylkesmann Hjalmar Inge Sunde, var fylkesmann i Aust-Agder i tiden 10. januar 1995 til 31/12 2007. I tiden 2008-2011var han styreformann i A/S Vikkilen og arbeidet ellers som konsulent for Ugland Marine A/S til 2012.

Før dette var han Norges representant i NATO’s Militærkomité med generalløytnants grad.
Hjalmar I. Sunde er født 29. desember 1937. Etter økonomisk gymnas ved Stavanger Handelsgymnasium i 1956 fullførte han Befalskolen for Infanteriet i 1957. Han ble uteksaminert fra Krigsskolen og tilsatt som løytnant i Infanteriet i 1960. Han uteksaminerte fra Hærens stabskole i 1971, U.S. Command and General Staff College, Leavenworth, Kansas i 1974, Forsvarets Høgskole, hovedkurs i 1982 og U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania i 1986. I 1987 gjennomførte han sjefskurset ved Forsvarets Høgskole.

Hjalmar I. Sunde har som militær hatt følgende sjefsstillinger:
Kompanisjef ved Garnisonen i Sør-Varanger, Bataljonsjef Bn 2/Brig N, Brigadesjef Brig 12, Forsvarsdistriktssjef FDI 12/IR 12, Divisjonssjef 6. Divisjon. I 1987 ble han utnevnt til generalløytnant og beordret som Øverstkommanderende i Sør-Norge (ØKS), en stilling han hadde til 1991.
Han har tjenestegjort som instruktør ved Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge, Befalsskolens øverste avdeling, Krigsskolen og Hærens stabsskole.

Han giftet seg med Margrete (pikenavn Berg – Thomassen) i 1960. De har 2 barn og 7 barnebarn.

Hjalmar I. Sunde har utgitt bøkene “Av Sør-Trøndelag Infanteriregiment nr. 12’s historie”, “Siegfried Kanonen på Møvik” og “En familiekrønike”. Han har vært medforfatter av “Tyske Vinger over Sola-Forus”, “Farlig kyst” og “Håpløs Kamp”. Gjennom mange år har han skrevet en rekke artikler for norske tidsskrifter og aviser.
Han har vært formann og styremedlem i forskjellige sivile og militære foreninger og organisasjoner. Fra 1995 – 2001 var han President i Norges Forsvarsforening. Sunde ledet hovedkomiteen for Verdensmesterskapet i orientering som ble arrangert i Grimstad 10. – 16. august 1997. Han var medlem av Regjeringens Forsvarspolitiske utvalg 2000.
Dekorasjoner:
Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden,
Forsvarsmedaljen med laurbærgren,
Kongehusets 100-årsmedalje
Forsvarsmedaljen med 2 stjerner og
Forsvarets Vernedyktighetsmedalje (Hæren) med 3 stjerner.
Norges Forsvarsforenings hederstegn.

Sidegjøremål ved avskjed som fylkesmann I Aust-Agder:
Leder av komité for nytt orgel i Trefoldighetskirken i Arendal
Medlem av faglig forum, Institutt for Forsvarsstudier
President i Grimstad Rotaryklubb for året 2007-2008

Hjalmar I. Sunde flyttet til Stavanger i 2009. Han har der bl a engasjert seg i ulike aktiviteter som
Styremedlem i Pensjonistuniversitetet i Stavanger
Styremedlem i Stavanger Senior Høyre
Styreleder Madlamarkveien 96
Medlem av Militærhistorisk Forening Rogaland
Medlem av Seniortanken
Han skriver fortsatt innlegg i aviser og har utfoldet en utstrakt foredragsvirksomhet, hovedsakelig i Stavanger og Kristiansand.