Egil Harald Grude er ble i desember 2018 nytt medlem av Seniortanken etter Åsleik Rannestad.

Egil Harald Grue er Cand.filol – historikar – frå Universitetet i Oslo 1972.
Han var fylkeskultursjef i Rogaland 2001 – 2009. Før dette Fylkeskonservator i Rogaland, leiar for Stavanger Maritime Museum og arkivar/konstituert Statsarkivar ved Statsarkivet i Stavanger.

Har i ei årrekke vore knytt til historiestudiet ved Universitet i Stavanger og har publisert bøker og ei mengd rekke artiklar i inn- og utland. Har sete i mange redaksjonskomitear og er medlem av Norsk Faglitterær Forfatter foren ing. Har hatt styreverv i organisasjonar i fylket og på nasjonalt nivå og har hatt plass i ei rekke styringsgrupper. Arbeider med historisk gransking spesielt innan maritim og administrativ historie, særleg 17- og 1800-talet.