Åsleik Rannestad er død

Initiativtageren til Seniortanken, Åsleik Rannestad, døde plutselig natt til 21.mai 2018.

Nekrologen nedenfor sto i Stavanger Aftenblad den 2.juni 2018.

Dødsfallet ble også slått opp i Finnmarksposten. Åsleik var rådmann i Nordkapp kommune i 2 år.

MINNEORD

Åsleik Rannestad døde plutselig natt til 2. pinsedag (21.mai 2018) – 72 år gammel. Hans bortgang kom uventet  også på oss – hans kolleger i «Seniortanken». Denne tenketanken for godt voksne kom i stand på Åsleiks initiativ. Gjennom de tre siste årene har han åpnet sitt hjem hver andre eller tredje uke slik at vi der har kunnet sette oss inn i aktuelle samfunnsspørsmål og utveksle meninger omkring disse – for så å kunne formidle våre synspunkt gjennom hjemmesiden www.seniortanken.com eller mediene. Åsleik koordinerte det meste av dette arbeidet.

   Åsleik var tidligere leder av Stavanger Krf, og representerte partiet i bystyret i 14 år – fire av disse i formannskapet. Senere gikk han over til Høyre. Åsleik var genuint opptatt av samfunnsspørsmål og politikk og verdiene som styrer den politiske agendaen i landet vårt. Denne innfallsvinkelen har gjort arbeidet for oss i «Seniortanken» – på tvers av politiske skillelinjer – svært så interessant.

   Åsleik Rannestad var fra Jæren, og fullførte sin utdanning ved NTNU med som siv.ing. i geoteknikk for senere å ta en MBA ved BI. Sine første 10 år arbeidet han i byggetekniske konsulentfirmaer før han gikk inn i Statoil og ble der i 27 år, bl.a. som leder av konstruksjonsavdelingen. Så gikk han over til Stavangerregionen Havnedrift og ledet denne i to år. Deretter arbeidet han med sertifisering i DNV GL før han avsluttet sin yrkeskarriere som rådmann i Nordkapp kommune.

   Han var en ivrig skiløper, mangeårig deltaker i Sesilåmi, og han visste å holde seg i form. Derfor kom hans bortgang særdeles overraskende på oss alle.

   Åsleik minnes som en systematisk og rettferdig leder, og vi i «Seniortanken» vil savne ham som selve drivhjulet i og for arbeidet vårt.

   Våre tanker går til hustru Marit og hans tre sønner Arne, Øyvind og Bjarte og barnebarna Mathias og Tora.

   Vi lyser fred over Åsleik Rannestads minne.

Gunnar Berge, Njål Kolbeinstveit, Torvald Sande, Jostein Soland, Hjalmar Inge Sunde, Ivar Sætre og Kjell Traa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply