Misoppfatning om gass og elektrifisering offshore

Dette er en replikk til et innlegg i Stavanger Aftenblad, og ble publisert i avisa den 5.januar.

I et debattinnlegg 29. desember i Aftenbladet, signert Erik Jarlsby, er hovedadressen Odd Handegårds innlegg 24. desember, om elektrifisering offshore og klimastatistikk.

I slutten av Jarlsbys innlegg, er det en lite flatterende henvisning til Seniortanken, hvor vi er tillagt å ha samme misoppfatning om bruk av gass og elektrifisering, som Jarlsby hevder at Handegård har gitt uttrykk for.

Til dette har vi følgende kommentar:
– Vi er selvsagt klar over at det må være balanse mellom produksjon og avsetning av gass fra norsk sokkel. Det betyr at dersom et felt blir «elektrifisert» og kan eksportere en ekstra mengde gass, så er konsekvensen at en tilsvarende mengde gass midlertidig tilbakeholdes fra et såkalt «swing»-felt (f. eks. Troll-feltet), forutsatt at samlet gasseksport er konstant.
Totalt sett (i et lengre tidsperspektiv), vil imidlertid all salgbar norsk gass bli brent og det er derfor god grunn til å hevde at elektrifisering offshore ikke gir reell utslippsreduksjon.
– Et annet viktig argument i disfavør av elektrifisering, er at den termiske utnyttelsen av gass til kraft og høyverdig varme på en plattform, er langt bedre enn gjennomsnittlig termisk utnyttelse av norsk eksportgass, hvor rundt halvparten går til lavverdige oppvarmingsformål, med virkningsgrad (termisk), godt under 10 %. Dette er dessverre lite forstått av mange, selv om energieffektivisering er blant de viktigste tiltakene for å oppnå reduksjon i utslipp av CO2.

 

Seniortanken

Kjell Traa, Torvald Sande, Ivar Sætre