Mer om gassmyter

Dette innlegget ble publisert i Energi og Klima den 26.april 2019.

Etter vårt innlegg  i Energi og Klima 25. mars “Seiglivede myter om bruk av gass”, var det to kommentarinnlegg 28. mars fra hhv. Tore Killingland (klimarådgiver) og Dragos Talvescu (energiøkonom). 

Begge debattantene imøtegår at direkte bruk av gass til alminnelig oppvarming gir lav energiutnyttelse og avslører derved også manglende kunnskaper i elementær varmelære.

Kort repetert: Når gass forbrennes blir varmeenergi frigjort og utnyttelsen i prosent, ifølge varmelærens 2. lov (kalt termisk virkningsgrad), er bestemt ut fra temperaturen som varmen blir tilført ved og temperaturfallet som utnyttes.

Når varmeenergien tilføres ved høy temperatur, f. eks 1200 ºC og temparaturfallet er stort,
f. eks. 1000 ºC (som i et gasskraftverk), blir den termiske virkningsgraden høy (rundt 60%).
Motsatt, ved husoppvarming hvor varmeenergien tilføres ved romtemperatur, f.eks 20 ºC og temperaturfallet er lite (forskjellen mellom inn-og utetemperatur), f.eks 20 ºC (dvs. utetemperatur 0 ºC ), blir den termiske virkningsgraden ekstremt lav (kun 6,8% teoretisk, i praksis ennå lavere).   

Vi finner det lite formålstjenlig å terpe mer på varmelærens 2. lov.
Debatten om utnyttelsen av gass som brensel har pågått i flere ti-år, og det kan være av interesse for flere, å minne om hva en tidligere nestor innenfor faget varmelære, den legendariske professor dr. techn. Gustav Lorentzen ved (tidligere) NTH, i sin tid uttalte om bruk av gass.
I manuskritet til et foredrag med tittel “Gas Energy – Transport and Distribution”, som Lorentzen holdt på en gasskonferanse i 1987, står blant annet:

“…. In traditional fuel heating of buildings, the thermodynamic loss is tremendous.

At an average outdoor temperature 0 ºC and 20 ºC indoors, the total exergy loss in combustion and heat transfer is 93%. When normal flue gas and distribution losses are taken into account, the average 2. law efficiency is well below 5 per cent.
Contrary to commom belief, conventional fuel heating is by far the least efficient major use of our limited hydrocarbon resources”.

SENIORTANKEN
Kjell Traa

Torvald Sunde 

Ivar Sætre