,

Markeringer og jubileer

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 4.januar, under tittelen “Markeringer og jubileer i 2020” (jubileene det dreier seg om er også i 2022 og 2025).

Her er svaret fra Stavanger kommune.

… og her en kommentar fra KrFs Anne Kristin Bruns.

Stavanger går i nærmeste fremtid mot flere jubileer som bør markeres og feires på ulike måter. I 2020 er det 75 år siden byen eksploderte i en frihetsrus som vi verken før eller siden har vært i nærheten av. Tyskerne hadde kapitulert overalt, i Norge etter frem års okkupasjon. Det ble paradert, sunget og festet på en slik måte at det er vanskelig å finne ord for det.

Fremdeles finnes det mange som opplevde disse gledens dager.

I 2022 er det 1150 år siden slaget i Hafrsfjord og rikssamlingen av Norge. Stavangerfolk er vel kjent med årstallet 872. Selv om Harald Hårfagre var et råskinn, så var det han som samlet Norge. I dag har året 1030 da Olav den Hellige ble drept, fått en vel så stor plass i norsk historie. Det er det liten grunn til. Historien holdes vedlike ved at vi jubilerer eller markerer.

I 2025 skal vi feire Stavangers 900-års jubileum. Allerede nå har vi inntrykk av at det legges gode planer for byens jubileum. Det vi er usikre på er om dette byjubileet overskygger de to andre hendelsene på en slik måte at de ikke får den plass i folks bevissthet som de fortjener.

Vi tenker spesielt på 75-års markeringen av at Norge hadde fått sin frihet tilbake. Vi har sett hvordan Norge sammen med Russland i 2019 markerte frigjøringen av Øst-Finnmark ved en storstilt feiring i Kirkenes i oktober med HM Kongen til stede.

I Stavanger slapp vi unna krigshandlingene, men britene var raskt på plass fra den 9. mai 1945 og tok nødvendig kontroll. På grunn av flyplassen på Sola og havnen i Stavanger, fikk regionen en helt sentral betydning. Herfra ble britene sendt til Bergen og Kristiansand så fort som mulig. De ble her omtrent like lenge som sovjeterne ble i Finnmark. I dag er hendelsene i detalj dokumentert gjennom boken «Operasjon Doomesday og frigjøringen av Rogaland».

Tiden for eventuelle arrangementer nærmer seg raskt. Var det mulig for Stavanger kommune å gi en orientering om hovedtrekkene for hvordan man akter å legge til rette for verdige arrangementer for disse merkedagene i Stavangers historie?

Hjalmar Inge Sunde, Gunnar Berge, Egil Harald Grude, Ivar Sætre, Jostein Soland, Kjell Traa, Njål Kolbeinstveit, Torvald Sande