,

Gass-stopp i EU kan bli dramatisk 

Om norsk gasseksport til Europa.

Publisert som leserinnlegg i Stavanger Aftenblad den 5.desember 2019.

Den europeiske investeringsbanken (EIB), har vedtatt å stoppe finansiering av nye fossile energiprosjekter etter 2021, dvs. om to år.

Dette gjelder også for naturgass og begrunnelsen er å oppnå stadig dypere kutt i bruken av fossile brensler.

Ifølge uttalelser er verken Olje -og energidepartementet eller Gassco særlig bekymret over fremtidig eksport av norsk gass til EU, hvor vi i mange år har opprettholdt en markedsandel på ca 25%.

God grunn til bekymring
Selv om naturgass er det reneste av alle fossile brensler, bidrar den likevel med 30% av EUs samlede utslipp av CO2 fra fossile brensler.
Rundt halvparten av all gass som forbrukes i EU, går til lavverdige oppvarmingsformål, hvor gjennomsnittlig kun en liten brøkdel av gassens energipotensial blir utnyttet. Dette gjelder også norsk gass og representerer både en enorm sløsing med energi og et tilsvarende potensial for utslippsreduksjon.
Ved å fase ut gass til lavverdig oppvarming, vil det samlet for EU kunne bety utslippsreduksjon på rundt 15%, i forhold til totale fossile utslipp på nær 3500 millioner tonn CO2 i 2018.

Gasskraft kan bli redningen
Et av de viktigste klimatiltakene i EU er å erstatte kullkraft med fornybar strøm fra vind og sol. 

I tillegg, er det blant annet i Tyskland, vedtatt å fase ut all kjernekraft i løpet av få år.

Ingen har idag svaret på hvordan en stabil strømforsyning skal kunne opprettholdes med en stadig økende andel av uregelmessig fornybar strøm. Utviklingen i Tyskland, med allerede flere alvorlige strømutfall, er imidlertid en pekepinn på hvor det bærer hen.

Derfor, heller før enn siden, vil behovet for ny regulerbar balanse -og grunnlast bli avdekket og redningen kan bli økt satsing på gasskraft, selv om dagens EU mener annerledes.
Om vi tenker oss at gassen som idag går til lavverdig oppvarming innenfor EU, blir konvertert til gasskraft, vil kunne oppnås:
– rundt regnet nær en 10-dobling i utnyttelse av gassens energipotensial
– strømproduksjon på mer enn 1200 TWh, som er dobbelt så mye som dagens kullkraft i EU

Norske gasseksportører og myndigheter må våkne
Det er naivt å tro at norsk gasseksport ikke vil bli påvirket av det som skjer i EU. Vi ser allerede klare tegn til endringer i markedet og prispress. Denne utviklingen vil forsterkes når EUs krav til  

energiutnyttelse for alvor slår inn. 

For å kunne utnytte vår produksjonskapasitet og infrastruktur best mulig, fortsatt i noen 10-år, er det viktig å posisjonere seg inn mot gasskraft og elektrifisering, som det viktigste fremtidige segmentet for norsk gass. 

Seniortanken
Kjell Traa, Torvald Sande, Egil Harald Grude, Gunnar Berge, Hjalmar Inge Sunde, Jostein Soland